Målgruppe

 

Gjennomføring

 

Varighet

 

Pris

5.700 kr pr deltaker

 

Om kurset

Dette kurset er et videregående kurs, og har til hensikt å tilpasse opplæringen fra kode 160-kurset til type oppdrag og kjøretøy i forhold til utrykningsførerens tjeneste. Kurset gjennomføres med utrykningsskolens brannbil.

 

 

Bakgrunn for kurset:

Utrykningsforskriftens §36 sier;

 

”Den enkelte utrykningsfører skal til en hver tid ha den kompetanse som er nødvendig i forhold til type oppdrag og kjøretøy. Etat, foretak eller organisasjon som har utrykningstjeneste som en del av virksomheten plikter å sørge for at utrykningspersonellet gjennomfører nødvendig faglig vedlikehold og utvikling”

end233_();